Zhangye Danxia landform in Gansu, China

ภูเขาสีรุ้ง หรือภูเขาสลับสีรุ่ง นี่อยู่ที่ประเทศจีน ในเขตมณฑลกันซู่ เป็นภูเขาที่มีสีสันสวยงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลายตรงเป็นทางและเป็นสีๆ สลับไปมา ว่ากันว่าภูเขาสีรุ้งนี้เกิดจากการทับทมของการตกตะกอน และเศษหินเศษดินทรายต่างๆ รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ อีกด้วย โดยใช้เวลาในการทับถมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 ล้านปี จนก่อให้เกิดศิลปะทางธรรมชาติอย่างที่เห็นนี่เอง

Zhangye Danxia landform in Gansu, China - Winter

Zhangye Danxia landform in Gansu, China - Rainbow

Zhangye Danxia landform in Gansu, China - nice color

Zhangye Danxia landform in Gansu, China - Many colors

Zhangye Danxia landform in Gansu, China - Colorful mountains

Zhangye Danxia landform in Gansu, China - Camel ride