Mono Lake ดินแดนแห่งความลับที่ไม่เคยเปิดเผย หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

Mono Lake คือชื่อเรียกของทะเลสาบน้ำเค็ม ตั้งอยู่ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นทะเลสาบที่มีความพิเศษ คือ มีความเข้มข้นของเกลือสูง ความเข้มข้นของเกลือนี้ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัวมาอย่างยาวนานอย่างน้อย 760,000 ปี ด้วยระยะเวลาอันยาวนานขนาดนี้ มันจึงสะสมความเค็มมาก จนกลายเป็นแหล่งเจริญพันธ์ของกุ้งน้ำเค็ม และมันจึงส่งผลให้มีนอพยพเข้ามาหากินเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทางธรณีวิทยาพบว่า เมื่อตรวจสอบย้อนหลังไปในยุคโบราณ เกิดการระเบิดของภูเขาไฟ และเกิดตะกอนเถ้าจำนวนมหาศาล หล่นลงมาทับถมลงไปใต้ทะเลสาบ จึงทำให้ความตื้นเขินขึ้น โดยแต่เติมนั้นอาจมีความลึกถึง 270 เมตร เมื่อย้อนกลับไปที่การระเบิดของ Long Valley ตะกอนซึ่งอยู่ใต้ชั้นขี้เถ้า บอกเป็นนัยว่า Mono Lake อาจเป็นซากของทะเลสาบอันมีขนาดใหญ่กว่าและเก่ากว่า ครั้งหนึ่งเคยปกคลุมส่วนใหญ่ของ Nevada และ Utah เป็นทะเลสาบเก่าแก่สุดในอเมริกาเหนือ โดยแนวชายฝั่งเก่าเรียกว่า Strandlines ซึ่งนักธรณีวิทยาสามารถเห็นได้ทางตะวันตกของทะเลสาบ

Mono Lake เป็นทะเลสาบมีความสวยงาม หากแต่เจือปนไปด้วยความโหดร้ายอย่างที่หลายๆ คนอาจไม่คาดคิด โดยทะเลสาบ Mono Lake มีอายุยาวนานกว่า 1 ล้านปี ความสวยงามของมันจัดว่าเป็นเอกลักษณ์มาก โดยประกอบไปด้วยหินหน้ารูปร่างแปลกตามากมาย อันเกิดจากการตกตะกอนทางเคมี จนทำให้ Mono Lake เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบ ซึ่งช่างภาพระดับแนวหน้ามากมายนิยมเดินทางมาใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายภาพ

Mono Lake หรือ An Alien Landscape เป็นทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของ รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทะเลสาบแห่งนี้มีความน่ากลัวแฝงอยู่ อันเป็นทะเลสาบที่มีการปนเปื้อนของสารหนูในปริมาณมหาศาล ภายในทะเลสาบมีส่วนเป็นผืนน้ำ สลับกับโขดหินแหลมอันมีรูปร่างแปลกตา ทำให้นักเดินทางหลายคนที่เดินมาพบเห็นต่างตะลึง Mono Lake รัฐ California เป็นทะเลสาบที่ไม่มีทางออกสู่มหาสมุทร จึงทำให้น้ำในทะเลสาบสะสมความเค็มอยู่มาก ด้วยปริมาณเกลือในทะเลสาบแห่งนี้ จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเหล่ากุ้งจำนวนมากมาย เพราะฉะนั้นในทุกฤดู จึงมีฝูงนกนับพันตัวเดินทางมาหากุ้งเพื่อกินเป็นอาหาร นอกจากนี้ด้วยความสวยงามของธรรมชาติอันผสมผสานกับระบบนิเวศขนาดเล็กๆ นี้เอง จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ถูกจัดให้อยู่ในสถานที่สุดแปลกของโลก

หอคอย Tufa

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ Mono Lake คือ เสาหินปูนอันตั้งตระหง่านอยู่เหนือผิวน้ำ หอคอยหินปูนเหล่านี้ประกอบด้วยแร่แคลเซียมคาร์บอเนต เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นหลัก หินปูนชนิดนี้เรียกว่า Tufa โดยเป็นคำที่ใช้สำหรับหินปูนซึ่งก่อตัวในอุณหภูมิต่ำถึงปานกลาง