ท้าทาย Mount Everest

ยอดเขาเอเวอเรสต์ คือ ยอดเขาที่มีความสูงมากที่สุดในโลก และถือว่าเป็นเทือกเขาหิมาลัยแห่งที่มียอดเขาที่สวยงามสง่า และเป็นยอดเขาเดียวที่นักปีนเขาส่วนใหญ่ ใฝฝันที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะพิชิตความสูงให้สำเร็จ ถึงจะมีมนุษยชาติบางคนได้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ไปได้หลายคนแล้วก็ตาม แต่ทว่าด้วยความท้าทายและอันตรายต่างๆ ที่นักปีนเขาจะต้องเจอ ก็อาจทำให้ ยอดเขาเอเวอเรสต์ กลายเป็นสถานที่ที่คร่าชีวิตคนไปแล้วหลายศพ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีอุปสรรคมากมายทั้งพายุ อากาศที่ใช้ในการหายใจ  หิมะ และระยะทาง ที่หลายหน่วยงานก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ในบางครั้ง ว่ากันว่าคนที่เสียชีวิตติดอยู่บนยอดเขา Everest บางศพก็ยังไม่มีใครไปเก็บได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยิ่งมีอุปสรรคและความ้ทาทายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ท้าทายต่อผู้พิชิตมากเท่านั้น