ถ้ำฟิงกอล Fingal’s Cave on the island of Staffa in Scotland

ถ้ำฟิงกอล นี้อยู่ที่ประเทศสกอตแลนด์ เป็นถ้ำที่มีโพรงยาวเข้าไปลึกและระหว่างข้างๆ ของโพรงถ้ำนั้นจะมีเสาร์ที่เป็นลักษณะหกเหลี่ยมเรียงรายอย่างสวยงามและขนาดของแต่ล่ะเสาร์ที่มีขนาดเท่าๆ กันนั้นอาจจะดูเหมือนว่าเป้นฝีมือของมนุษย์ที่ได้สร้างแทงเสาร์หกเหลี่ยมนี้ขึ้นมา แต่แท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติล้วนๆ ว่ากันว่าถ้ำฟิงกอลแห่งนี้จะมีเสี่ยงออกมาจากในถ้ำเป็นเสียงคล้ายๆ กับเสียงดนตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของถ้ำแห่งนี้อีกด้วย

Phangulong Cave viewed from a distance.

Phangalang Cave in the beautiful.

Phangal Cave inside

In the Phangal Cave

Cave Phangal zoom near