Mount Everest

ยอดเขาเอเวอเรสต์ คือ ยอดเขาที่มีความสูงมากที่สุดในโลก และถือว่าเป็นเทือกเขาหิมาลัยแห่งที่มียอดเขาที่สวยงามสง่า และเป็นยอดเขาเดียวที่นักปีนเขาส่วนใหญ่ ใฝฝันที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะพิชิตความสูงให้สำเร็จ ถึงจะมีมนุษยชาติบางคนได้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ไปได้หลายคนแล้วก็ตาม แต่ทว่าด้วยความท้าทายและอันตรายต่างๆ ที่นักปีนเขาจะต้องเจอ ก็อาจทำให้ ยอดเขาเอเวอเรสต์ กลายเป็นสถานที่ที่คร่าชีวิตคนไปแล้วหลายศพ