สถานที่มหัศจรรย์ของโลกที่สรรสร้างโดยธรรมชาติ

ภูเขาไฟ คัมซัสก้า Kamchatka

ถ้ำฟิงกอล Fingal’s Cave on the island of Staffa in Scotland

Phangulong Cave viewed from a distance.

หุบเขาแอนทีโลพ Antelope Canyon in Arizona, United States

Antelope Valley, beautiful sand corner.

Salar De Uyuni in the Potosí and Oruro departments of southwest Bolivia

Salar de Uyuni - Nice water

Tunnel of Love in Klevan, Ukraine

Tunnel of Love in Klevan, Ukraine - Leaf color change

Ancient Region of Anatolia in Cappadocia, Turkey

Ancient - evening

Whitehaven Beach at Whitsunday Island in Australia

Whitehaven Beach at Whitsunday Island in Australia - Fine sand beach

The Great Blue Hole in Belize

The Great Blue Hole in Belize - Upper corner

Zhangye Danxia landform in Gansu, China

Zhangye Danxia landform in Gansu, China สีสวย